18 Mar 2013

Edit

Yo Yo Rajat Joshi

Dhoop Tashan Hai, Raat Tashan Hai
Apni Tho Har Bath Tashan Hai
Kaise Bhi Halat Tashan Hai
Waise Insaan Hai hum....

Hoi Apna Jeena Tho Jeenaaa
Tashan Mein !!


www.fb.com/rajatjoshirj


0 comments: